Machine Learning and AI for Healthcare

تئوری و کاربردهای عملی هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین در مراقبت های بهداشتی را کاوش کنید.این کتاب گشت راهنمای الگوریتم های یادگیری ماشین ، طراحی معماری و کاربردهای یادگیری در مراقبت های بهداشتی و چالش های کلان داده(دادهای با حجم زیاد) را ارائه می دهد.

شما می توانید پیامدهای اخلاقی تجزیه و تحلیل داده های مراقبت های بهداشتی و آینده هوش مصنوعی را در بهینه سازی سلامت عمومی یا جمعیت و بیمار کشف کنید. شما همچنین یک مدل یادگیری ماشین ایجاد خواهید کرد و عملکرد آن را ارزیابی می کنید و نتایج آن را در سازمان خود عملیاتی می کنید. این کتاب به یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای مراقبت های بهداشتی و تکنیک هایی در مورد نحوه استفاده از یادگیری ماشینی در سازمان شما برای ارزیابی کارایی ، مناسب بودن و کارایی برنامه های هوش مصنوعی پرداخته و ارائه می دهد.این موضوعات مهم از طریق مطالعات موردی پیشرو ، از جمله چگونگی تعریف مجدد بیماری مزمن از طریق یادگیری داده ها ی بیمار و اینترنت اشیا ، نشان داده می شود.آنچه یاد خواهید گرفت درک عمیق تری از الگوریتم های اصلی یادگیری ماشین و استفاده و پیاده سازی آنها در مراقبت های بهداشتی با  پیاده سازی  گسترده سیستم های یادگیری ماشین ، مانند تشخیص گفتار و یادگیری عمیق پیشرفته / انتخاب روش های هوش مصنوعی/ الگوریتم ها و آماده سازی، تنظیم یا میزان سازی آن ها برای استفاده در تشخیص مراقبت های بهداشتی، برای آینده هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی از طریق بهترین روش ها ، حلقه های بازخورد و عوامل هوشمندی که این کتاب برای متخصصان مراقبت های بهداشتی می باشد که علاقه مند به چگونگی استفاده از یادگیری ماشین برای توسعه  سلامت هوشمند می باشند - با هدف بهبود سلامت بیمار ، سلامت عمومی یا جمعیت و تسهیل صرفه جویی قابل توجه برای هزینه های تحمیل شده به ارائه دهنده مراقبت.

 

گروه های خاص آموزشی برای مطالعه این کتاب.

متخصصان مراقبت های بهداشتی ، علوم کامپیوتر و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پزشکی علاقمند به چگونگی استفاده از یادگیری ماشین برای توسعه  سلامت هوشمند - با هدف بهبود سلامت بیمار ، سلامت عمومی و تسهیل صرفه جویی هایی قابل توجه در هزینه های مراقبت های پزشکی هستند.

 

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی
Mobile Telemedicine

Mobile Telemedicine

مفهوم درمان پزشکی از راه دور (تحت مراقبت غیرحضوری) در واقع کاملاً قدیمی است و به روزها و سنت قبیله ای باز می گردد که در آن از سیگنال های دود برای هشدار بیماری های جدی در یک جامعه استفاده می شد.

Health Information Management

Health Information Management

مدیریت اطلاعات اطلاعات سلامت، جامع ترین مقدمه ، برای مطالعه و تو سعه مدیریت اطلاعات می باشد. دانشجویان در تمام زمینه های مراقبت های بهداشتی درک بی نظیری از کل حرفه HIM و چگونگی ارتباط آن در زمینه مراقبت های بهداشتی پیچیده به دست می آورند.