Machine Learning and AI for Healthcare

تئوری و کاربردهای عملی هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین در مراقبت های بهداشتی را کاوش کنید.این کتاب گشت راهنمای الگوریتم های یادگیری ماشین ، طراحی معماری و کاربردهای یادگیری در مراقبت های بهداشتی و چالش های کلان داده(دادهای با حجم زیاد) را ارائه می دهد.

شما می توانید پیامدهای اخلاقی تجزیه و تحلیل داده های مراقبت های بهداشتی و آینده هوش مصنوعی را در بهینه سازی سلامت عمومی یا جمعیت و بیمار کشف کنید. شما همچنین یک مدل یادگیری ماشین ایجاد خواهید کرد و عملکرد آن را ارزیابی می کنید و نتایج آن را در سازمان خود عملیاتی می کنید. این کتاب به یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای مراقبت های بهداشتی و تکنیک هایی در مورد نحوه استفاده از یادگیری ماشینی در سازمان شما برای ارزیابی کارایی ، مناسب بودن و کارایی برنامه های هوش مصنوعی پرداخته و ارائه می دهد.این موضوعات مهم از طریق مطالعات موردی پیشرو ، از جمله چگونگی تعریف مجدد بیماری مزمن از طریق یادگیری داده ها ی بیمار و اینترنت اشیا ، نشان داده می شود.آنچه یاد خواهید گرفت درک عمیق تری از الگوریتم های اصلی یادگیری ماشین و استفاده و پیاده سازی آنها در مراقبت های بهداشتی با  پیاده سازی  گسترده سیستم های یادگیری ماشین ، مانند تشخیص گفتار و یادگیری عمیق پیشرفته / انتخاب روش های هوش مصنوعی/ الگوریتم ها و آماده سازی، تنظیم یا میزان سازی آن ها برای استفاده در تشخیص مراقبت های بهداشتی، برای آینده هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی از طریق بهترین روش ها ، حلقه های بازخورد و عوامل هوشمندی که این کتاب برای متخصصان مراقبت های بهداشتی می باشد که علاقه مند به چگونگی استفاده از یادگیری ماشین برای توسعه  سلامت هوشمند می باشند - با هدف بهبود سلامت بیمار ، سلامت عمومی یا جمعیت و تسهیل صرفه جویی قابل توجه برای هزینه های تحمیل شده به ارائه دهنده مراقبت.

 

گروه های خاص آموزشی برای مطالعه این کتاب.

متخصصان مراقبت های بهداشتی ، علوم کامپیوتر و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پزشکی علاقمند به چگونگی استفاده از یادگیری ماشین برای توسعه  سلامت هوشمند - با هدف بهبود سلامت بیمار ، سلامت عمومی و تسهیل صرفه جویی هایی قابل توجه در هزینه های مراقبت های پزشکی هستند.

 

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
زهرا نصیری

زهرا نصیری

فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان علاقه مند به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و استفاده از IT در مراقبت سلامت

مطالب پیشنهادی
Advanced Data Analytics in Health

Advanced Data Analytics in Health

این کتاب خوانندگان را با انواع روش ها ، داده ها و مقیاس های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در حوزه سلامت آشنا می کند. و چالش های کار با داده های کلان (با حجم زیاد) در کل کتاب مورد بررسی قرار گرفته شده است ، در حالی که مزایا آن ها از طریق کاوش با ایجاد پیوند بین مجموعه های داده بزرگ امکان پذیر می باشد، مورد تأکید، قرار گرفته اند.

Telematics for Health

Telematics for Health

ارتباطات الکترونیکی یک حال تحول عمیق در ارائه مراقبت های بهداشتی در خانه ها و جوامع است. این رسانه ها، تاثیر شگرفی در ارائه مراقبت های بهداشتی، در پاسخ متقابل به استفاده از منابع محدود و مقرون به صرفه خواهند داشت.