دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
آبادان

آدرس: آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
تهران

تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده - دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اردبيل

آدرس: اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه، مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اروميه

آدرس : استان آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار رسالت - کوی اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
تهران

آدرس : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بيرجند

آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبريز

آدرس: تبریز ، خیابان آزادی ، خیابان گلگشت ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
تربت حيدريه

آدرس: تربت حیدریه - خیابان قره نی - قره نی ۱ - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهران

آدرس : تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس،سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران