هشت ترند فناوری در زمینه مراقبت‌های بهداشتی در سال 2020

هشت ترند فناوری در زمینه مراقبت‌های بهداشتی در سال 2020

با این که در طول تاریخ مراقبت‌های بهداشتی در بکارگیری فناوری‌های جدید عملکرد آهسته‌ای داشته است، اما این صنعت طی سالیان آینده شاهد تغییرات چشمگیری خواهد بود.در این مطلب خلاصه‌ای از مهم‌ترین ترندهایی که در سراسر جهان در صنعت مراقبت‌های بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است معرفی شده است.

خدمات پزشکی از راه دور درمسیرتوسعه

خدمات پزشکی از راه دور درمسیرتوسعه

زمانی که مردم از رفتن به مراکز درمانی هراس دارند و میترسند که به بیماری کرونا مبتلا شوند، خدمات پزشکی از راه دور میتواند بسیاری از این دغدغه ها را مرتفع کند.در ایام کرونا که ماندن در خانه به عنوان بهترین واکسن و دارو شناخته میشود، خدمات تله مدیسین میتواند به تحقق این هدف کمک کند.در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش بزرگی از خدمات تله مدیسین توسط استارتاپ ها ارائه میشود.

نظام ارجاع الکترونیک منجر به هدایت درست بیمار میشود

نظام ارجاع الکترونیک منجر به هدایت درست بیمار میشود

به گزارش سپید، محمدمهدی ناصحی درباره نقش سازمان های بیمه گر درمانی در دوران همه گیری کرونا گفت: «در شرایط شیوع و همه گیری بیماری ها، نظام های بیمه سلامت نقش مهمی در ایجاد شرایط ارائه خدمات بهینه بر عهده دارند و اگر بسترهای الکترونیک در نظام سلامت پی ریزی شده و ارجاع بیماران به نقطه رشد رسیده باشد تا حد زیادی بیماران از مسیر درست به سمت مراکز درمانی هدایت می شوند.»