The Future Of Health Information Technology In The Patient-Centered Medical Home

The Future Of Health Information Technology In The Patient-Centered Medical Home

چکیده :

پرونده های الکترونیک سلامت امروزه به توسعه بیشتری در جهت بهبود بهره وری، کیفیت و امنیت نیاز دارند. پرونده سلامت الکترونیکی با توجه به نقش مهم آن در کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت وایمنی مراقبت،یک عنصر اساسی از خانه های پزشکی خواهد بود.

توسعه پرونده های الکترونیک سلامت از چند جهت مهم و ضروری هستند: دسترسی به پرونده از راه دور- اندازه گیری کیفیت و کارایی -مراقبت از سوابق سلامت فردی-ثبت و حمایت از تصمیمات بالینی برای بیماری های مزمن.

برای نگهداری و تامین مالی خانه های پزشکی باید اصلاحات پرداخت خارجی از دیدگاه سیاست صورت گیرد و برای ارائه دهندگان خدمات بر اساس کیفیت،کارایی،ایمنی و تجربه پاداش در نظر گرفته شود.

پرونده های الکترونیک سلامت دارای قابلیت سنجش هستند که بیماران در شرایط مختلف به خصوص بیمارانی که شرایط مزمن مثل دیابت دارند،میتوانند شرایط خود را به صورت دقیق ثبت و ضبط میکنند.

بر اساس ثبت شرایط توسط بیمار در سوابق سلامت فردی،ابزارهایی وجود دارد که بیمار را قادر میسازد تا با ارائه کنندگان خدمات ارتباط برقرار کند و پارامتر های خاص مثل وزن،فشارخون و قند خون را ردیابی کند و در صورت مشاهده یک الگوی نگران کننده مانند قندخون پایین در یک زمان خاص،میتوان پزشک مربوطه را مطلع کرد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که خانه های پزشکی باعث کاهش هزینه ها و خدمات بهتر و سریع تر در اختیار بیمارانی که دارای شرایط خاص هستند قرار بگیرد که میتوانند به صورت سرپایی درمان شوند.

 

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
مطالب پیشنهادی